Jakie są korzyści z terapii leczenia uzależnia?

Dzieki temu artykułowi dowiesz się jakie są korzyści z leczenia własnych uzależnień oraz problemów życiu przy użyciu środków lub zachowań o charakterze uzależnieniowym. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas terapii dotyczące uzależnienia, współuzależnienia, jego mechanizmów oraz nowe techniki radzenia sobie z trudnościami, którym towarzyszy większy wgląd w siebie i rosnąca w związku z nim motywacja do podejmowania dalszych działań - służą trwaniu w trzeźwości i tym samym poprawie jakości życia.Jakie są korzyści z terapii leczenia uzależnia?

Uczestnictwo w terapii skierowanej dla osób współuzależnionych daje możliwość nabycia przez Uczestników umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb i uczuć. Osoba uczestnicząca w terapii uświadomi sobie nad czym ma kontrolę, będzie potrafiła dać sobie prawo do cieszenia się z życia, mimo problemów rodzinnych, będzie potrafiła dać bliskim prawo do własnych decyzji, nawet jeśli są to w jej mniemaniu niewłaściwe decyzje, będzie potrafiła dać bliskim prawo do ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. Dzięki terapii uświadomi sobie, że jej dotychczasowe działania były nieskuteczne i nauczy się właściwych zachowań, uświadomi sobie, że nie jest winna ani odpowiedzialna za uzależnienie, zachowania bliskiej jej osoby.

TERAPIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Faza trzeźwienia alkoholika nie jest już bezpośrednio związana z piciem, czy utrzymywaniem abstynencji, lecz skupia się na odbudowie często zrujnowanego życia emocjonalnego i rodzinnego. Doświadczenie uczy, że zbyt długie zajmowanie się sobą i swoją abstynencją jest dla pacjenta równie niebezpieczne, jak zbyt wczesne przejście do kolejnej fazy. Aby rozpocząć naprawianie swojego życia, Pacjent musi najpierw realnie je zobaczyć, co oznacza konieczność rozliczenia się ze skutkami picia i uświadomienia sobie ich konsekwencji dla siebie i innych. Grupy terapeutyczne umożliwiają Pacjentom stworzenie warunków do lepszego rozeznania w swoich możliwościach, potrzebach i uczuciach, aby
w efekcie mógł on podejmować bardziej trafne decyzje życiowe i wychodzić z trudności konstruktywnie dla siebie i innych.

Więcej informacji na temat leczenia uzależnień - oraz terapii problemów alkoholowych dowiesz się w dalszej części tego artykułu na stronie: NZOZ NADZIEJA | Terapia i Leczenie uzależnień